Image credit: Courtesy of Christine Kinyon

Charles W. & Barbara Ann Heintzelman Kelly on their wedding day in 1947 in Akron, Ohio.